HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG ...!

                                    

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM TRỌNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Tp Hồ Chí Minh, ngày ...  tháng ...  năm 2015

 

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

CÔNG TRÌNH                    :

HẠNG MỤC                        :

KHU ĐẤT XÂY DỰNG      :

1.      Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế được Hội đồng nhà nước, nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 25-09-1989 và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.

2.      Căn cứ các văn bản pháp luật quy định xây dựng cơ bản.

3.      Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0313371309 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 29/7/2015 cho CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM TRỌNG. Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của 2 bên.

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2015, tại văn phòng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM TRỌNG. Đại diện 2 bên gồm có:

 

BÊN A – CHỦ CÔNG TRÌNH:

            Đại diện là       :

            Sinh ngày        :

            Số CMND       :                                               Cấp ngày :

            Thường trú      :

            BÊN B – ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM TRỌNG

                        Địa chỉ             : 180/29A Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

                        Đại diện là       : Huỳnh Xuân Trọng               - Chức vụ : Giám Đốc

                        Điện thoại       : 0932.776.589

                        Mã số thuế      : 0313371309

                        Tài khoản cty số  : 220014851042883        Ngân hàng EXIMBANK PGD QUẬN 6

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau :

 

Điều 1 : NỘI DUNG CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG

1.1              Bên A giao cho bên B, xây dựng mới công trình nhà  dân dụng trên hồ sơ cấp phép đô thị thuộc thửa ………., tờ bản đồ số ……….. ( Theo tài liệu ở năm 2005), đường………………….., phường……………………, quận …………, TP…………………………

1.2              Bên B phải cử nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm cho việc thi công xây dựng công trình.

 

Điều 2 : THỜI HẠN THI CÔNG

2.1       Thời hạn hoàn thành xây lắp công trình là 60 ngày tính từ ngày khởi công.

2.2       Ngày khởi công sẽ được xác nhận trong Sổ Nhật Ký Công Trình bởi đại diện giám sát của hai bên.

2.3       Thời hạn xây lắp bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

2.4       Thời hạn bảo hành công trình là 5 năm tính từ ngày bàn giao công trình.

 

Điều 3 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Diện tích

Giá trị hợp đồng trọn gói là : ………………………….vnđ ( Bằng chữ .……………………………………………………………………..)

Phạm vi công việc, khối lượng công việc, chủng loại vật liệu theo hồ sơ thiết kế

Giá trị quyết toán công trình là giá trị hợp đồng phần nhân công, công với giá trị của Phụ lục hợp đồng ( nếu có).

 

Điều 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

            Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt, chia làm các đợt sau:

                        Đợt 1   :           …………triệu đồng sau khi hai bên ký hợp đồng.

                        Đợt 2   :           …………triệu đồng sau khi bên B thi công xong phần đà kiềng và san lấp nền.

                        Đợt 3   :           …………triệu đồng sau khi tô tường, xà gồ mái lợp tôn, bã sơn nước.

            Giá trị thanh toán ở trên không bao gồm giá trị phụ lục hợp đồng.

 

Điều 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A.

5.1       Bàn giao mặt bằng cho bên B

5.2       Cung cấp hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến bên A khi bên B có yêu cầu.

5.3       Giải quyết tranh chấp, khiếu nại của hàng xóm và chính quyền có liên quan đến bên A.

5.4       Cử một người đại diện ( bằng văn bản) để giám sát quá trình thi công theo từng giai đoạn; xác nhận thanh quyết toán.

5.5       Thanh toán cho bên B theo đúng phương thức thanh toán hợp đồng.

 

Điều 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

6.1       Chịu trách nhiệm phí điện, nước phục vụ thi công.

6.2       Chịu trách nhiệm về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trong phạm vi công trình thi công.

6.3       Chịu trách nhiệm khắc phục bồi thường đối với những sự cố xảy ra trong công trình và những công trình xung quanh do biện pháp thi công gây ra.

6.4       Thông báo cho người đại diện bên A nghiệm thu theo từng giai đoạn kỹ thuật.

6.5       Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật công trình.

6.6       Bàn giao công trình đúng theo Điều 2 của hợp đồng.

6.7       Bảo hành lỗi kỹ thuật công trình do bên B gây ra.

 

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

7.1       Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng. Không bên nào tự ý hủy bỏ hay thay đổi nội dung các điều khoản hoặc chuyển hợp đồng này cho một đơn vị khác thực hiện ( trừ trường hợp được 2 bên đồng ý bằng văn bản).

7.2       Nếu có khó khăn thì 2 bên cùng nhau bàn bạc thương thảo giải quyết trên tinh thần trách nhiệm và pháp luật.

 

            Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản

 

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

              ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                                                                GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                                                                     HUỲNH XUÂN TRỌNGCác tin khác :don_gia.gif Gia_xay_dung_tron_goi.jpg hinh_1.png thiet_ke_mau.gif hình anh cty 3_03_03.jpg

Mr .Trọng

Hỗ trợ trực tuyến