Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ V ...!

Ông Nguyễn Đăng Cấn, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cho biết: Hoạt động của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trong nhiệm kỳ IV (2010-2015) nằm trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, còn trong nước thì môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng có nhiều hạn chế.

Do đó, các doanh nghiệp tư vấn xây dựng ít có nguồn việc hơn. Ngoại trừ các doanh nghiệp tư vấn ở Trung ương chuyên sâu về các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, giao thông - vận tải, thuỷ lợi, viễn thông… giữ vững được đội ngũ và phát triển ở mức độ cao, còn nhiều doanh nghiệp địa phương hoặc công ty tư vấn vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn, hoạt động của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ qua cũng khó khăn trong bối cảnh như vậy.

Ông Cấn tổng kết hoạt động của VECAS đã tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp tư vấn xây dựng tạo mối liên kết, hợp tác trong cung cấp dịch vụ, xây dựng môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động.

VECAS cũng xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động đầu tư - xây dựng, đóng góp vào quá trình xây dựng văn bản pháp luật như: Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp…; góp ý xây dựng định mức chi phí tư vấn xây dựng, quản lý dự án, mức lương chuyên gia tư vấn…; góp ý xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho công trình xây dựng…. Các tổ chức tư vấn của Hiệp hội có vị trí quan trọng, đóng vai trò chủ yếu trong các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của các tỉnh, thành phố. Các dự án đầu tư, công trình xây dựng của quốc gia, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố thuộc mọi thành phần kinh tế phần lớn đều do các tổ chức tư vấn của VECAS thực hiện.

Nhiều tổ chức tư vấn của VECAS đã vươn ra các nước trong khu vực thực hiện các dự án quan trọng của nước bạn. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng quan hệ hợp tác với các hiệp hội tư vấn kỹ thuật, tổ chức tài chính quốc tế như JICA, WB, ADB, tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài giao lưu học tập kinh nghiệm…

Từ năm 2010 đến năm 2014, Hiệp hội đã tổ chức 38 lớp đào tạo nghiệp vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố về các nội dung như: Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình; định giá xây dựng; quản lý hợp đồng xây dựng, đấu thầu qua mạng…

Nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, ông Cấn đánh giá các tổ chức tư vấn thuộc VECAS chưa tham gia nhiều vào hoạt động đầu tư xây dựng trong xã hội và nhận những phần việc làm thầu phụ cho tổ chức tư vấn nước ngoài chưa xứng với khả năng. Đối với chương trình hoạt động của Hiệp hội chưa thực sự hấp dẫn, thu hút sự nhiệt tình tham gia của hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá vai trò của VECAS là tổ chức xã hội nghề nghiệp - ngôi nhà chung của những người làm nghề tư vấn xây dựng của trên cả nước.

Từ khi thành lập đến nay, qua 4 kỳ đại hội, Hiệp hội nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng cả về tổ chức và hoạt động. Đặc biệt là việc ban hành cơ chế chính sách nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn.

Đội ngũ tư vấn xây dựng góp phần xây dựng những công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình sản xuất, công trình công cộng, dân sinh tạo ra diện mạo mới cho đô thị và nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Bộ trưởng chỉ đạo, những người làm công tác tư vấn xây dựng, các tổ chức tư vấn xây dựng cần phải nâng cao năng lực tư vấn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm chi phí đầu tư công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng sử dụng công trình cả về công năng và mỹ quan đô thị.

Bộ trưởng đề nghị, Hiệp hội tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho hấp dẫn hơn, thường kỳ hơn. Nâng cao tính chuyên nghiệp, độ cạnh tranh của các doanh nghiệp tư vấn thành viên, chú trọng hợp tác quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để Hiệp hội có đủ điều kiện hoạt động và tiếp tục phát triển.

Trong nhiệm kỳ tới, VECAS tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng hệ thống dữ liệu hồ sơ năng lực thành viên, đồng thời xây dựng thực hiện lộ trình hội nhập quốc tế…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội mới và bà Nguyễn Thị Duyên (hiện đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - VNCC) được bầu giữ chức Chủ tịch VECAS nhiệm kỳ này.

Ninh Toàn - Ảnh: Thiên Trường

don_gia.gif Gia_xay_dung_tron_goi.jpg hinh_1.png thiet_ke_mau.gif hình anh cty 3_03_03.jpg

Mr .Trọng

Hỗ trợ trực tuyến